Участие на ББКЕПИ в Проекта: “Ограничаване и превенция на неформалната икономика” с бенифициент - АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

    Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” се изпълнява от Асоциация на индустриалния  капитал  в  България  в  партньорство  с  Конфедерация  на  независимите  синдикати  в България,  за  периода  2009    2013  г.  Той  е  на  стойност  8 902 959  лева  и  е  финансиран  от  ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  по  препоръка  на  Европейската  комисия  за  насърчаване  на  съвместните  действия  на социалните партньори. 

Целта  на  проекта  е  ограничаване  и  превенция  на  неформалната  икономика  в  България,  както  и  в пилотните сектори машиностроене, електротехника, информационни  технологии, инфраструктурно строителство,  лека  промишленост,  парфюмерия  и  козметика,  млекопреработване,  туризъм, небанкови финансови услуги и услуги от общ интерес и създаване на обществена нетърпимост към всички нейни форми и прояви. Продължителност на проекта - 52 месеца. Портал на проекта...

По проекта се осъществяват приемни дни за разясняване дейността на проекта и получаване и обработване на сигнали и предложения свързани с прояви на сивата икономика и нейната превенция. Приемните дни се осъществяват по определен график в Националния център за ограничаване и превенция на неформалната икономика(НЦОПНИ)(София, ул. Тракия №15, ет. 1/до началото на моста "Чавдар")

На специално създадената безплатна гореща телефонна линия - 08812358  се очаякват сигнали и предложения за борба с неформалната икономика.

Работата в ББКЕПИ по този проект започна в края на 2009 година.За основен координатор на работата на екипа от ББКЕПИ Управителният съвет на камарата определи г-н Кирил Желязков – Зам.председател на ББКЕПИ. Експерти от екипа активно участват в изпълнението на задачите засягащи бранш “Информационни технологии”. Направени са множество интервюта по темата във фирми – членки на камарата и от бранша, подготвени са аналитични материали, редовно се осъществяват дежурствата в НЦОПНИ в приемните дни за бранша. Повече... 

Търсене