Проекти управлявани от Русенски университ

 

От 2001 година Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика е активен участник в проектите по рамковите  програми на Европейската комисия в тематичната мрежа ERASMUS спечелени и управлявани от Русенския университет "Ангел Кънчев" както следва: 

1. От 01.10.2001г. ББКЕПИ се включи, като партньор в екипа оглавяван от Русенския университет “Ангел Кънчев” в осъществяването на проекта European Computing Education and Training (ECET)”.

2. От 01.10.2004г. ББКЕПИ се включи като партньор на Русенския университет в следващия проект - " (ETN DEC) - EUROPEAN THEMATIC NETWORK for DOCTORAL EDUCATION in COMPUTING 114046 - CP -1-2004-1- BG - ERASMUSTN.

3. От началото на 2009 година ББКЕПИ се включи като партньор на Русенския университет в следващия проект в същата област– Teaching, Research, Innovation in Computing Education (TRICE) -PROJECT NUMBER - 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW.

Повече информация за тези проекти.....

Търсене