ЧЛЕНОВЕ      

ББКЕПИ е основана през 1992 година. Нейният членски състав към настоящия момент включва 31 частни фирми и 15 физически лица.  По-голямата част от фирмите-членки са малки и средни предприятия, чийто персонал наброява от 10 до 100 души. Предметът на дейност на тези фирми е насочен в следните главни направления: 

             Ако желаете да станете член на ББКЕПИ вижте  тук

СПИСЪК

1. БАНК ТЕХ СИС ООД, гр. София
2. БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ИЗОТ(БИЦ-ИЗОТ) АД, гр.София
3. БИК – БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ АД, гр.София
4. БРСП АВТОЕЛЕКТРОНИКА, гр.Пловдив
5. БУРМЕКС – ЛБ ООД, гр.София
6. БЪЛГАРИЯ СОФТУЕР СЪРВИЗИС ООД, гр.София
7. ВАХС ЕООД, гр.София
8. ВИЗИ ИНТЕРНЕЙШИНЪЛ ТЕХНОЛОЖИ ООД, Шумен
9. ИНДУСТРИАЛЕН СОФТУЕР АД, гр.София
10.ИНМАК-2000 ООД, гр.Гоце Делчев
11. ИНСТИТУТ за уравление на програми и проекти(ИУПП)  ЕООД,  гр.София
12. КОМИКОН ООД, гр.София
13. КОПИЛИНК ЕООД, гр.София 
14. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ(ИСЛ) ООД, гр.София
15. МОСТ КОМПЮТЪРС ООД, гр.София
16. МУЛТИКОМ ООД, гр.София
17. МУЛТИПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ(МПС) ООД, гр.София
18. ОКТО-7 СД, гр.Ботевград
19. ПОЙНТ ЕЛ - БЪЛГАРИЯ ООД, гр.София
20. РАЙС ЕООД, гр.София
21. РИАЛ СИСТЕМС  ООД, гр.София
22.
РИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр.Пловдив
23. РОМТЕХ-3 Ес ООД, гр.Враца
24.
CEЛКОМ ЕООД, гр.София
25.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ (СБС) АД, гр.София
26.
ТЕКОМ-3 ООД, гр.Ботевград
27.
ТЕМА ЕООД, гр.София
28.
ФАЦИТ ООД, гр.София
29. ФОНДАЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО", гр.София
30. ХИБРИДНА МИКРОЕЛЕКТРО  НИКА (ХМЕ) АД, гр.София
31. ХИБРИДНИ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ (ХИС) АД, гр.София
32. Проф. д-р Борис Енчев Йовчев, гр.София- физическо лице
33. Маг.инж. Васил Недев Стоянов, гр.София- физическо лице 
34.
Маг.инж.Валентин Вълчев Жиков, гр.София - физическо лице
35. Ст.н.с.инж.Георги Петров Николов, гр.София - физическо лице 
36. Ст.н.с.инж. Иван Пенев Тенев, гр.София
37. Маг.инж. Кирил Иванов, гр.Своге
38. Маг.иконом.Маргарита Михайлова Матева-Йорданова, гр.София физическо лице
39. Маг.инж. Моника Георгиева Кръстева, гр.София - физическо лице
40. Ст.н.с.инж. Найден Василевгр.София физическо лице
41. Маг.инж.Невена Преславска, гр.Софияфизическо лице
42. Маг.инж.,маг.иконом. Невяна Александрова Бумбарова, гр.София - физическо лице
43. Маг.инж.Орлин Първанов Първанов, гр.София - физическо лице
44. Маг.инж. Петър Владмиров, гр.Свищов – физическо лице
45. Маг.инж. Петър Георгиев, гр.Софияфизическо лице
46.  Ст.н.с.д-р Тодор Иванов Дончев , гр.София - физическо лице

 

Търсене