УСЛОВИЯ НА ТРУД

В тази рубрика ще намерите информация за дейностите и документите в областта на здравословните и безопасни условия на труд(ЗБУТ).
Нормативна база
Закон за здравословни и безопасни условия на труд - ЗЗБУТ
Българско законодателство и европейски стандарти и изисквания в областта на ЗБУТ
Основни нормативни актове по осигуряване на ЗБУТ
Фонд "Условия на труд"
ФОНД "Условия на труд"  е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.
Специализирана фирма в областта на ЗБУТ за бранша.
Фирма "БУРМЕКС-ЛБ" ООД - член на ББКЕПИ, е специализирана фирма, работеща по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд във фирмите от електронната и електротехническата промишленост, където има освен общи, така и специфични изисквания в тази област.Тя притежава и собствена Служба по трудова медицина /СТМ/.

Търсене