Започна работа първият в света безплатен он-лайн компютър за всеки. Той използва т.н. "Облачни технологии"

 09/04/200912:11
На 09 април 2009г. започна работа първият в света безплатен он-лайн компютър за всеки. Той използва т.н. "Облачни технологии".
"Облачните технологии" - това е нова  интернет-услуга, която предоставя на клиента програмно осигуряване без фактическото наличие на собствен компьютер. Подобни услуги предоставят и други световно известни системи, обаче там са безплатни само  неголями базови пакети.
Заработилата версия iсloud, предоставя безплатно 3 гигабайта памет за безопасно съхранение в интернет на документи, фотографии и музика,а достъпът до нея, както и връзката с приятели става като от  личния ви компьютър. Достатъчно е да имате машина с изход в интернет. Освен това, в в този пакет влизат 30 безплатни програми, включително офис- приложения, електрона поща, музика, видео и директен обмен на съобщения , игри, возможности за разработка на програми и др.
Този безплатен виртуален компютър не  се нуждае от неизбежното първоначално зареждане и работи в средата на браузерите Internet Explorer или Firefox.
За да станете собсвеници на виртуалния компютър трябва да се регистрирате безплатно на страницата https://icloud.com.Повече...

© 2008 "РИА НОВОСТИ"

Търсене