Законът за електронните съобщение бе приет окончателно, на второ четене в Народното събрание

 Законът за електронните съобщение бе приет окончателно, на второ четене в Народното събрание. Текстовете от закона предвиждат предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи да съхраняват данни в срок от 12 месеца. Депутатите отхвърлиха обаче предложението тези данни да бъдат унищожавани по реда на Закона за специалните разузнавателни средства. Депутатите приеха също така, че събирането на тази информация се подчинява по реда в Закона за СРС и Наказателно-процесуалният кодекс. . Депутатите приеха също така данни да се събират и съхранява само, когато става въпрос за тежки престъпления както и за компютърни престъпления - така няма да се позволи безразборно подслушване от специалните служби. 

Търсене