ВИЗИ ИНТЕРНЕЙШИНЪЛ ТЕХНОЛОЖИ ООД

“ВИЗИ ИНТЕРНЕЙШИНЪЛ ТЕХНОЛОЖИ” ООД
  Предмет на дейност:

  • Производство на софтуерни продукти в областта на CAD/CAM системи,
  • Дистрибуция на CAD/CAM продукти.

  Продукти:

  • CAD и CAM софтуерни модули в областта на машинния инженеринг.

  Бизнес-връзки:

  • Дистрибутор с изключителни права за CAD/CAM софтуерните продукти на VERO International Software Co. UK,
  • Plastic &Computers IT

  Адрес:
 9701 Шумен, ул.”Сан Стефано” 5, П.К. 1001
 Тел.: 054/832168
 Факс: 054/832198
 E-mail: visi@visi-bg.com  
  https://www.visi-bg.com  
  Ръководство: инж. Недялко Гроздев, Управител
  Основана: 1994 г.   ЕИК 837078200 КИД 62
  Персонал: 4 души

 

Търсене