В онлайн преводачa Google Translate се появиха нововъведения, които позволяват да се превеждат текст, документи и сайтове още по-лесно от преди.

 В онлайн преводачa Google Translate се появиха нововъведения, които позволяват да се превеждат текст, документи и сайтове още по-лесно от преди. Промените касаят функционалната част и интерфейса на услугата.Повече...

Търсене