ЦПО към БИЦ-ИЗОТ АД организира курсове по електробезопасност

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към “БИЦ-ИЗОТ” АД ( Лицензия № 200312089 на НАПОО) ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ И ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
За справки и записвания:
телефон: 8090 362 - Лилия Недялкова
e-mail: l.nedyalkova@bic-izot.com
 

Търсене