Тренинг курс за мениджъри от ЕС в Япония

 Тренинг курс за мениджъри от ЕС в Япония

Европейско-японският център за индустриално коопериране (EUJCIC) организира тренинг за мениджъри от ЕС в Япония на тема «Производство от световна класа» (World Class Manufacturing) . Първата сесия е от 29 юни 2009 до 3 юли 2009 (краен срок за заявки 26 март) и Втора сесия от 19 до 23 октомври 2009г. (краен срок за заявки 11 юни). Повече информация.
05.03.2009

Търсене