ТЕМА ЕООД

“ТЕМА” ЕООД
  Предмет на дейност:

  • Доставка на компоненти и системна интеграция на компютърни системи за видеомонтаж,
  • Специални ефекти и стриминг видео за професионални видео постпродукционни студиа, Интернет приложения,
  • VideoCD и DVD производство,
  • Системи за автоматизация на ефира на кабелни TV.

  Продукти:

  • Media100i, iFinish, ICE’d, MediaCleaner, EditDV. MediaPress.

  Фирмени бизнес-връзки: Media100 Inc, Wired Inc, Digital Origin, Terran Interactive, ICE (USA).
  Адрес:
  1756 София, бул.”Климент Охридски”14, Минпроект-1, ет. 16  
  Тел.: 02/9753031
  Факс: 02/9743892
  E-mail: tema@spnet.net
  https://www.tema.bg
  Ръководство: Румен Мирчев Райчев, Управител
  Основана: 1990г.    ЕИК 121144364 КИД 62
  Персонал: 7

 

Търсене