Студентите и докторантите вече могат да се възползват от кредитиране с държавна финансова подкрепа, за да заплащат таксите си за обучение.

 Студентите и докторантите вече могат да се възползват от кредитиране с държавна финансова подкрепа, за да заплащат таксите си за обучение или за издръжка по време на следването или докторантурата си. Банките, които ще отпускат студентските кредити, са Банка ДСК и Райфайзенбанк (България). Началото на програмата беше обявено на 31 август в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) от министър Сергей Игнатов и Председателите на Управителните съвети на Банка ДСК и Райфайзенбанк – Виолина Маринова и Момчил Андреев, съобщиха от МОМН. Кредитите се отпускат в лева при годишен лихвен процент, който не може да надхвърля 7% и е фиксиран за целия период на кредита. Студентите ще могат да се възползват от пълен гратисен период, без да плащат главницата и лихвата по кредита.Повече...

Търсене