Среща на випуск 1964г. на студентите от специалност "Радио и телефонно-телеграфна техника" - ВМЕИ, София

 На 16.10.2010г. ще се състои традиционната среща на випускниците  от специалност "Радио и телефонно-телеграфна техника" от Висшия машинно-електротехнически институт(ВМЕИ), София диплпмирали се през 1964г. След общата среща в 17:00 часа и организирането на възпоменателни снимки пред входа  на бившата сграда на института участниците в срещата ще се отправят към ресторанта “В ОПЕРАТА”, където от 18:30 часа в приятна обстановка ще си спомнат за преминалото студентство, за напрегнатите и плодотворни години на реализацията си в стопанския живот на страната и  настоящото си ежедневие...

Уважаеми и скъпи колежки и колеги, ще ви очакваме с нетърпение в тази празнична вечер!!! :)

От инициативния комитет на срещата

Търсене