Среща-дискусия с членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП на тема «Българската икономика на фона на глобалната икономическа и финансова криза"

На 25.03.2009 год. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе среща-дискусия с членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП на тема «Българската икономика на фона на глобалната икономическа и финансова криза – мерки за смекчаване на последиците от кризата».На срещата ББКЕПИ беше представена от и.д. председателя на камарата проф. Камен Фильов.

Браншовите организацииза пореден път повдигнаха въпроса за приемане на Закон за браншовите организации, който да регламентира задължително включване на представители на браншовите организации в процедурите по обществени поръчки и възлагане на браншовите организации на най-леките регистрационни режими по законово предвидени критерии, насочени към конкуриране и стимулиране обединяването на браншовите организации, когато те са повече от една в един отрасъл/бранш.

Представителите от различни браншове предложиха и мерки за:

1. Повишаване на прозрачността при усвояване на публични средства и увеличаване усвояемостта по еврофондовете и облекчаване на процедурите

2. Подобряване на условията за стопанска дейност

3. Подобряване на връзката между висшето образование и нуждите на предприемачеството

Направените предложения по време на срещата ще бъдат обобщени и изпратени до Министерски съвет като “Пакет от мерки за ограничаване на последиците от икономическата криза” Повече...
 

 

Търсене