СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД
Предмет на дейност:

  • Внос/износ, дистрибуция и сервиз на компютърна и офис техника.
  • Асемблиране на копютърни системи с марка СБС.
  • Доставка, инсталиране и сервиз на компютърна техника и системи за автоматизация на работното място.
  • Инжинеринг на компютърни мрежи и интегрирани решения за офис автоматизация.
  • Интернет доставка.

Сертификат за качество: ISO 9001:2000
Контакти:

  • СБС е оторизиран дистрибутор на onLine Datensysteme GMBH – Германия, DTK Computer GMBH Aвстриа, Media tech Полша и оторизиран дилър на Hewlett-Packard, Canon, Intel, Fujitsu Siemens, Lexmark, 3Com, Microsoft, Toshiba, Panasonic, BenQ, Brother, Sony, Philips, Samsung, Ricoh, Acer;
  • СБС поддържа дълготрайни контакти с партньори от Македония, Румъния, Германия, Китай.

Адрес:
1517 София 
ул. “Бесарабия”  24

Тел.: 02/919 45

Факс: 02/945 5959
E-mail: sbs@zimbra.sbs.bg    
          https://www.sbs.bg
Ръководство: инж.Кирил Николов Желязков , Изпълнителен директор
Основана: 1991г.    ЕИК 121814067 КИД 62  
Персонал: 32sbs@zimbra.sbs.bg

Търсене