СЕЛКОМ ЕООД

“СЕЛКОМ” ЕООД
  Предмет на дейност:
Разработка, внедряване, дребносерийно и едросерийно производство на хардуерни и софтуерни продукти, инженерингова и консултантска дейност в областта на:

  • Системите за телекомуникация, телеуправление и телеметрия използващи спътникови и GSM мрежи;
  • Електрониката и информационните технологии;
  • Индустриалната автоматизация.

  Продукти:

  • Устройства и софтуер за спътникова и GSM телекомуникация;
  • Устройства и софтуер за следене на подвижни обекти и товари (коли, камиони, кораби);
  • Системи за дистанционни измервания и управление, алармени системи;
  • Задвижвания със стъпкови двигатели, ЦПУ и софтуер за тях.

  Адрес:
  1784 София ,
  бул. “Цариградско шосе” 7-ми км., АТМ Център
  Тел.: 02/771550
  Факс: 02/771550
  E-mail: office@selcomltd.com

  https://www.selcomltd.com/

  Ръководство: ст.н.с. д-р Любомир Николов Бончев, Управител
  Основана: 2003 г.    ЕИК 131085267 КИД 62

  Персонал: 5

 

Търсене