РЕГИСТЪР НА ДОБРИ ПОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ ПРИ ББКЕПИ

С решение на Управителния съвет на ББКЕПИ от 20.09.2011г.към браншовата камара се създаде и подържа “Регистър за добрите производствени практики в областта на електронната промишленост и информатиката”.В този  РЕГИСТЪР  се завеждат утвърдените добри производствени практики в дейностите на фирми от сектора, които са преминали съответен сертификационен одит и са получили Удостоверение за съответствие(сертификат), което утвърждава наличието на добра производствена практика в дадена производствена област. Със същото решение Браншовата камара утвърди и регистрира Добра Производствена Практика(ДПП) „Автоматизиран процес на асемблиране на печатни платки(PCB)и на хибридни интегрални схеми при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи“ във фирма Хибридни интегрални схеми(ХИС) АД.

През месец октомври 2011г. беше изработен и утвърден Правилник     за работата на Регистъра съгласно който ще се извършват одити на добрите производствени практики в предприятията, ще се издават удостоверения за съответствие и ще се подържа съответната база данни. Съгласно Правилника за работа на този регистър, след одит, на заинтересованите фирми се издава Удостоверение за съответствие(сертификат), което утвърждава наличието на добра производствена практика в дадена производствена област и препоръчва нейното внедряване във фирмите от бранша.

След успешно приключил сертификационен одит на 05/04/2013г. на фирма ХИС АД беше издаден сертификат № 011301с който утвърждава наличието на добра производствена практика в процеса на асемблиране на печатни платки(PCB)и на хибридни интегрални схеми при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи.

Заинтересованите дружества в бранша могат да кандидатстват за одит и сертифициране на ДПП в тяхната дейност, съгласно изискванията и процедурите посочени в Правилника за работа на Регистъра.

Търсене