Работодателите са съгласни за разпростиране на раздели и отделни клаузи от браншови колективни трудови договори. 02.02.2010г

На среща на 2 февруари, по инициатива на БСК представители на 20 браншови организации проведоха работна среща във връзка с предстоящите преговори за сключване на браншови колективни трудови договори (БКТД).
Целта на срещата бе обсъждане на проблемите и добрите практики при подготовка и сключване на БКТД, както и възможностите за разпростиране на БКТД от страна на министъра на труда и социалната политика. Бяха обсъдени последиците за работодателите от предприятията в съответните браншове (сектори), върху които се разпростира БКТД, както и необходимостта от допълнителни процедури и изисквания чрез промяна на Кодекса на труда.Повече...

Търсене