Работна среща на представители на работодателски и синдикални организации в сектор електронна промишленост и информатика

На 03 и 04 ноември 2011 година в хотелския комплекс "Долна баня" се състоя работна сртеща на представители на работодателски и синдикални организации в сектор електронна промишленост и информатика на която бяха обсъдени въпроси на социалното сътрудничество и колективното трудово договаряне. Присъстваха представители на Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ), Българска асоциация на електротехниката и електрониката(БАСЕЛ),Синдикална федерация на организациите от електрониката, машиностроенето и информатиката (СФОЕМИ) към КНСБ, и Синдикална федерация "Електроника и информатика"(СФЕЕИ) към КТ ПОДКРЕПА.Срещата беше спонсорирана от Фондация "Фридрих Еберт".

Обсъдени бяха въпроси на социалното сътрудничество в сектора, резултатите от подписания колективен трудов договор, както и подходите към неговата актуализация.

Търсене