ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМАНЕТО НА СИГНАЛИ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО”

Продължава активната работа на Националния център „Икономика на светло”, създаден по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, както и неговата дейност за набиране, обработване и анализ на информация за нивото и проявленията на неформалната икономика в страната. Една от посоките на действие е предоставянето на онлайн консултации и разработването на специализиран форум, в подходящ формат и като част от общ информационен интерфейс. Най-общо казано, онлайн консултациите и създаденият форум са специфичен механизъм за комуникация, за обратна връзка, за разпространение на информация и за мотивиране на граждански реакции на нетърпимост към проявленията на неформалната икономика.

Всеки желаещ да получи онлайн консултация и/или изрази своето мнение по различни теми, касаещи неформалната икономика, има възможност да посети сайта на проекта: https://ikonomikanasvetlo.bg. На сайта посетителите могат да избират четири варианта за подаване на сигнал или получаване на консултация - чрез форума, чрез панела „онлайн консултации”, чрез панела „подаване на сигнал” и чрез горещата телефона линия: 0800123 58. Повече...

Търсене