Представители на българския бизнес участваха в учредяването на Европейски парламент на предприятията на 14 октомври т.г. в Брюксел.

 Представители на българския бизнес участваха в учредяването на Европейски парламент на предприятията на 14 октомври т.г. в Брюксел. Събитието бе организирано от ЕВРОПАЛАТИ по повод 50-годишнината на организацията, в която членува и БТПП. 

В първата сесия на Европейския парламент на предприятията (ЕПП) взеха участие 774 предприемачи от всички сектори от 45 европейски държави. България бе представена от бизнес делегация, организирана от БТПП и включваща 18 депутати и 8 наблюдатели. От страна на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ) в бизнес делегацията взе участие проф. Камен Фильов - Зам.председател на камарата.
Основната цел на ЕПП е да покаже конкурентоспособността на Европейския бизнес, да сближи и подобри взаимоотношенията на предприемачите с Европейските институции и да ги включи в процеса на вземане на решения. Чрез тази инициатива търговско-промишлените палати целят да подпомагат и защитават интересите на бизнеса на европейско ниво, като се стремят чрез дебати и гласуване да насърчават хората, които взимат решения да направят европейския  бизнес по-атрактивен и благоприятен.

Повече за събитиието 


 

Търсене