Правителството закри Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) и създаде Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

 Правителството закри Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) и създаде Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", информираха от пресслужбата на Министерски съвет. Кабинетът прие устройствените правилници на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на новата агенция. Закриването на ДАИТС е резултат от решението на Народното събрание за приемане на нова структура на Министерския съвет. Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Правителството закри и Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии. Подробности

Търсене