Полезно помагало за желаещите да се включат в програмите финансирани от ЕС -„Индикатор за нередности и измами“

 Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ при Министерство на финансите изготви полезно помагало за желаещите да се включат в програмите финансирани от ЕС -„Индикатор за нередности и измами“. В него са описани технически указания за това какво не трябва да се допуска при изпълнение на проекти, финансирани от фондове и програми от Европейския съюз.Документът съдържа информация за органите на публичната власт, бенифициентите, потенциалните бенефициенти и гражданите и е достъпен на интернет страницата на Министерството на финансите.
Помагалото „Индикатор за нередности и измами“, като pdf файл можете да намерите на адрес: https://www.minfin.bg/document/7685

Търсене