Покана от Евро-японския център за индустриално коопериране - за 4 седмична обучителна програма в Япония.

В браншовата камара се получават покани за кандидатстване на ръководитли на европейски фирми в японски обучителни програми, които се спонсорират от Европейската Комисия.
Поредната изпратена ни покана от Евро-японския център за индустриално коопериране е за 4 седмична обучителна програма в Япония.
За повече информмация посетете сайта - https://www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-training-programme.html

Търсене