ПОЙНТ ЕЛ-БЪЛГАРИЯ ООД

“ПОЙНТ ЕЛ-БЪЛГАРИЯ” ООД

Предмет на дейност:

  • Производство на автоматизирани системи за управление на технологични процеси с разпределена логика, програмни средства за тяхното проектиране, поддръжка и наблюдение;
  • Системен и софтуерен инженеринг

Хардуерни продукти:

  • MOUVON – пълна гама от интелигентни модули работещи в индустриална мрежа LonWorks с които се изграждат отворени АСУТП с разпределена логика (аналогови и цифрови входове/изходи, интелигентни позиционери на електрически и пневматични изпълнителни механизми, специализирани модули за преход към друг тип индустриални мрежи и др.).

Софтуерни продукти:

  • SANDRA- Computer-Aided Systems Engineering (CASE) Designer в който е реализиран методът на функционалния анализ SADT/IDEF0 (Structured Analysis and Design Technique); QUANTAMAGNUM LM- софтуерен пакет за администриране на индустриални мрежи LonWorks и ValveBus; CREON- софтуерен пакет за управление и визуализация на технологични процеси.

Адрес:
1784 София, бул. "Цариградско шосе" 133, оф. 298
Тел.: (02) 9740307
Факс: (02) 9740398
  Е-mail: pointl@pointl.com
  https://www.pointl.com
  Ръководство: инж. Петър Илиев Петров , Управител
  Основана: 1990 г.   ЕИК 000653624 КИД 62
  Персонал: 7души.
  Партньорство: Фирмата търси партньорство с фирми - производителки на изпълнителни механизми и промишлени арматури

Търсене