Появи се нова версия на безплатния антивирусен пакет Avast Free Antivirus за домашните потребители.

 Появи се нова версия на безплатния антивирусен пакет Avast Free Antivirus за домашните потребители. Преди тази програма беше известна с названието Avast Home Edition. Софтуерът притежава всички необходими инструменти за защита на компютъра – скенер за файлове, вградена защитна стена, проверка на всички файлове, които са отваряни и променяни, модул за проверка на електронната поща, скенер Boot Time, аналогичен на Windows CHKDSK. Програмата се интегрира с Explorer и всеки обект може да бъде проверяван за вируси от контекстното меню. Avast Free Antivirus притежава и модула Virus Chest за изолация и съхраняване на подозрителни обекти. В последната версия са внесени промени в интерфейса, добавен е режим за игри и е подобрена защитата. Avast Free Antivirus можете да свалите безплатно от тук

 

Търсене