По оперативна програма „Конкурентоспособност“ се отпускат допълнително 118 млн. лева

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ взе решение да увеличи финансирането по две процедури - „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”. С 85 241 633,64 лв. се повишава бюджетът на процедурата за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Това ще позволи да бъдат финансирани още 121 проектни предложения при запазване на съотношението между микро, малки и средни предприятия, съгласно насоките за кандидатстване. Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро, 62 малки и 45 средни предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка. Едновременно с това бяха сключени допълнително 21 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. Така бюджетът по процедурата се увеличава с 32 843 681,23 лв до 81 739 431 лв. Това увеличение дава възможност да бъдат финансирани всички проекти, преминали успешно техническа и финансова оценка по процедурата.

Търсене