Пет водещи компании създават стандарти за ключови длъжности в икономическите сектори на страната.

Българската стопанска камара (БСК) започва разписването на стандарти за 140 ключови длъжности в електрониката, електротехниката, туризма, металургията, мебелната промишленост, производството на храни и машини. Ключовите длъжности са стратегически важни, защото се очаква от тях да повишат производителността и конкурентоспособността на секторите.
За създаването на стандартите за длъжностите са избрани 5 от водещите компании за управление на човешките ресурси. Специалистите, заедно с браншовите камари и изградените за целта секторни консултативни съвети, ще проучат внимателно всички работни позиции в определените сектори, след което ще се разработят секторни компетентностни модели. Очаква се за определена ключова длъжност или професия да се знае образователната степен, необходимия опит, знания и умения, както и компетенциите, които характеризират гарантират успешното й практикуване.Повече...

Търсене