От 10 март 2011 г. Виваком започва да въвежда постепенно т.нар. закрито номеронабиране

От 10 март 2011 г. Виваком започва да въвежда постепенно т.нар. закрито номеронабиране, като за определен период от време абонатите на телекома ще могат да набират телефонни номера в рамките на едно населено място както с префикс и код, така и директно, съобщиха от оператора. Тази стъпка се налага от наложените от КРС изисквания за преносимост, включително на абонати на аналогови централи. „Паралелно с това няма проблем КРС да предоставя нови абонатни номера, започващи с 0 и 1 на други оператори", твърдят от Виваком. Без промяна ще се избират телефоните за спешни повиквания 112, 150, 160 и 166. Според изискването на КРС абонатите на фиксираната услуга ще трябва задължително да набират от стационарните си телефони 0 и кода на населеното си място при провеждането и на градски разговори. От Виваком настояват това ограничение да не бъде въвеждано веднага, а след преходен период от поне 6 месеца, през който абонатите да набират телефонни номера и по двата начина – с префикс и код, и директно. От компанията настояват още след изтичането на този период да се проведат пак разговори с КРС, за да бъде взето решение с оглед създаване на най-малко затруднения за клиентите. computerworld.bg

Търсене