От 1 ноември абонаментните планове „У дома” на БТК за фиксирана телефония вече включват и разговори към мобилния оператор в групата Вивател, както и към международни дестинации

От 1 ноември абонаментните планове „У дома” на БТК за фиксирана телефония вече включват и разговори към мобилния оператор в групата Вивател, както и към международни дестинации. Досега минутите на БТК „У дома” можеха да се използват само за градски и междуградски разговори. Предложението важи както за новите, така и за съществуващите клиенти на телекома. Преминаването към новите планове се извършва автоматично и не е необходима специална заявка за промяната. От 1 ноември влиза в сила и най-новата оферта за БТК „У дома 250”. Тя включва 250 минути за разговори към vivatel и фиксирани телефони в Европа, фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада. Освен това в пакета, струващ 24 лв. на месец с ДДС има допълнителни 1000 минути, които клиентите могат да използват за разговори към други фиксирани абонати на БТК. 

Търсене