Онлайн платформа за е-обучение-LearnSmartEurope по проект BIOeNETще дава безплатен достъп до учебни ресурси.

Първите резултати от разработената онлайн платформа за електронно обучение LearnSmartEurope в рамките на двугодишния проект BIOeNET (Мрежа на бизнес организациите за е-обучение) бяха представени в София на 12 юни. Изпълнители по проекта са Търговската камара на Ковънтри и Уорикшър (водещ партньор) от Великобритания, Шведската федерация на бизнес собствениците – Företagarna от Швеция, Търговско-промишлената палата на окръг Прахова от Румъния, Международното бизнес училище – Aliter от Испания, Центъра за иновации и технологичен трансфер – Democenter от Италия, Търговско-промишлената палата на Словения – Център за бизнес обучение, Агенцията за регионално развитие - Enterprise Lithuania от Литва и Българската стопанска камара и Виртех ООД от България. Проектът BIOeNET цели да се повиши нивото на подкрепа за обучение, което се предоставя на малки и средни предприятия (МСП) от европейските бизнес посреднически организации (ПБО), чрез създаване на свободна онлайн платформа, посредством която ПБО от цяла Европа да могат да споделят източници за е-обучение. Проектът BIOeNET се фокусира върху публикуване на електронни учебни материали за многократна употреба и насърчаване на сътрудничеството на бизнес организациите. "В момента в портала са налични пет курса на български език, но до края на годината броят им трябва да достигне поне 50", заяви Веселин Спиридонов, търговски директор на българската технологична компания Виртех. Повече...

Търсене