ОКТО – 7 СД

“ОКТО – 7” СД
Предмет на дейност:

  • Конструиране и производство на електронни модули и прекъсвачи за ръчни електроинструменти;
  • Токозахранващи устройства – елетронни трансформатори и баласти;
  • Микропроцесорни системи;
  • Металообработка;
  • Конструиране и производство на инструментална екипировка;
  •  Покрития:

    - Метални – поцинковане, химично и електрохимично никелиране, калайдисване, помедняване, посребряване, анодиране и цветни покрития на алуминий;

    - Неметални - цветни електростатични прахови покрития.

  • Конструиране и производство на печатни платки.

  ОКТО-7 е оторизиран дистрибутор и сервиз на ръчни електроинстроменти.
Сертификат за качество: ISO9001:2000
  Адрес:
  2140 Ботевград, п.к. 105
  Пром. зона, МИКРОЕЛЕКТРОНИКА
  Тел.: 0723/66161
  Факс: 0723/66262
  E-mail: office@okto7.com
  https://okto7.domino.bg
Ръководство: инж. Васил Цолев, Президент
Основана: 1990г.   ЕИК 040196592 КИД 62
Персонал: 257

 

Търсене