Обявена беше първата онлайн информационна система за просрочени междуфирмени вземания в България – DebtNet.

Първата онлайн информационна система за просрочени междуфирмени вземания в България – DebtNet, бе обявена на 23 февруари на пресконференция в София. Сайтът представлява електронен масив, съдържащ данни за актуални неплатени и просрочени вземания и задължения на фирми в страната. Целта й е да помогне на фирмите-кредитори за вземане на адекватни решения при взаимоотношенията си с техните партньори. Системата съществува вече от месец-месец и половина. За този период са въведени данни за 1000 длъжника, чиито задължения възлизат на 1,5-2 млн. лв. Единствено фирми ще могат да въвеждат информация в системата. За да въведат своето вземане, кредиторите първо трябва да се регистрират. Независимо колко вземания регистрират, за еднократно въвеждане на информация за един длъжник, кредиторите ще плащат такса от 20 лв. Другата платена услуга на сайта ще бъде абонамента. В рамките на абонамента, за проверка на един длъжник ще се плаща такса от 10 лв. с ДДС, а на до 100 задлъжнели – 500 лв. Наличната в системата информация за фирми-длъжници може да бъде разглеждана от всички лица – граждани и фирми, без ограничение и безвъзмездно. Търсенето ще се извършва по име на фирма или ЕИК. След погасяване на вземането, дългът се изтрива от системата.

Търсене