Новата сграда на Националната агенция за приходите ще бъде построена от акционерно дружество с участието на държавата и Издателско-полиграфичен комплекс Родина АД – София.

 Новата сграда на Националната агенция за приходите ще бъде построена от акционерно дружество с участието на държавата и Издателско-полиграфичен комплекс Родина АД – София, реши кабинетът. Сградата ще се намира на мястото на рушащата се конструкция на бул. Цариградско шосе, като след построяването й дружеството ще бъде обявено в процедура по ликвидация. Всички имоти, които държавата ще апортира в новото дружество, са на стойност над 83 млн. лева. 
Източник: Дарик радио

10.04.2009

Търсене