Нов безплатен портал на Европейската комисия в помощ на фирмите от IT бранша вече е в интернет!

Информационният портал на Европейската комисия за продуктите на инфрмационните технологии (IT) и електронния бизнес (e-business) и техните дставчици вече е достъпен в интернет.
Порталът ще помага на фирмите от IT бранша да се запознаят с доставчиците на продуктите от електронния бизнес и информационните технологии и да намерят подходящи продукти, решения и партньори. Можете да го намерите на адрес: https://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness-solutions-guide
Регистрацията в портала е безплатна и там ще можете да покажете своите продукти и услуги, с което ще можете да потърсите вашите бъдещи потребители и партньори.

 

Търсене