Непосилни финансови тежести за предприятията предвижда проект за промени в Закона за управление на отпадъците

БСК, браншови организации и фирми поискаха спешно преразглеждане на предложените текстове
Месечните отчисления по сметки на РИОСВ за обезпечаване закриването и последващата поддръжка на съоръженията за депониране на производствени и опасни отпадъци създават изключително високи, непоносими финансови тежести за предприятията. Такава единодушна позиция изразиха представители на браншови организации и предприятия на среща в БСК, проведена късно вчера (3 февруари 2011 г.). Целта на срещата бе да се обсъдят предложените промени в Закона за управление на отпадъците, внесени в парламентарната Комисия по околната среда и водите.

Представителите на бизнеса обърнаха внимание върху факта, че средствата се депозират по безлихвени сметки на РИОСВ за десетки години, което натоварва недопустимо себестойността на произвежданата продукция, а износът става неконкурентоспособен, особено в случаите, при които цените се определят на представителни борсови пазари. По този начин се ограничава експортният потенциал и реализацията на бъдещи инвестиции. Еднозначна е оценката, че в нито една страна-членка на ЕС не действат толкова тежки финансови обезпечаващи механизми при управлението на промишлените и опасни отпадъци.Повече...

Търсене