Националният здравен портал е вече готов.

   Националният здравен портал е вече готов. Системата за НЗП и за електронни лични амбулаторни картони беше предадена от изпълнителя на проекта - консорциум „Информационни технологии в здравеопазването” и приета от възложителите – Министерството на здравеопазването и Министерството на държавната администрация и административната реформа. През следващите седмици експерти от двете ведомства ще преминат обучение за работа със системата, след което ще бъде даден нейният официален старт. До месец всеки български гражданин ще има достъп до националния портал с актуална и точна здравна информация, регистри на лекари, болници, аптеки, медицински услуги, образци на документи и др. Електронният картон пък, за разлика от традиционната хартиена версия, дава възможност за съхраняване на копия от документи като рецепти, имунизации, епикризи, рентгенови снимки, ЕКГ, ЯМР и др.

Търсене