Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки става част от ЗОП

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки ще отпадне, а регламентите за тях ще бъдат част от закона. Така се очаква да бъдат преодолени затрудненията на възложителите при прилагането на множество нормативни актове и различното им тълкуване. Това е регламентирано с измененията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), които бяха приети на второ четене от парламента на 11 ноември. Занапред Агенцията по обществени поръчки ще контролира както обявленията за откриване на процедури за поръчки с европейско финансиране, така и методиката за оценка на офертите, а при някои видове процедури – и решението за откриването им. Повече...

Търсене