НАП публикува на сайта си новите образци на декларациите за облагане на доходите

На интернет страницата на Националната агенция за приходите са публикувани новите образци на декларациите за облагане на доходите на физическите лица за 2012 г., съобщиха от ведомството. И тази година образецът съдържа основна част и приложения, като се попълват само онези приложения към декларацията, в които гражданите посочват съответния вид получен през миналата година доход. Цялата годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – образец 2001 заедно с приложенията и указанията може да бъде свалена в компресиран (Zip) формат, но гражданите могат да свалят и поотделно самата декларация и всяко от приложенията от сайта на приходната агенция.Повече...

Търсене