На 17 февруари 2012 г. бе оповестен официалният старт на серия обучения на работодатели, работници и служители по проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика"

На 17 февруари 2012 г. бе оповестен официалният старт на серията от обучения на общо 4 500 души, които се провеждат по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” Тяхната цел е работодатели и работници и служители да могат да разпознават проявленията на  неформалната икономика, да разбират нанасяните от този феномен вреди и да бъдат мотивирани и подготвени да се борят с тях.

Всички желаещи да се включат в еднодневните курсове по ограничаване и превенция на неформалната икономика могат да заявят участие посредством сайта на проекта www.ikonomikanasvetlo.bg, както и на горещата телефонна линия 0800 123 58. Възможно е и участието в курсове за дистанционно обучение. До момента, дистанционно са обучени повече от 650 работници и служители и интересът към обученията непрекъснато нараства.Повече...

Назад

Търсене