На 02.07.2009г. стартира новият портален сайт на Българска стопанска камара

 Стартира новият портален сайт на Българска стопанска камара.
На адрес www.bia-bg.com потребителите на сайта ще получават актуална информация по всички засягащи бизнеса теми – икономическа политика, околна среда, социална политика, образование, финанси, международни отношения и т.н.
Освен новини от БСК и нейните членове, в сайта ще бъдат публикувани информации, предоставени от медиите www.econ.bg, www.darikfinance.bg, www.trud.bg и www.seenews.com, с които БСК има подписани договори за партньорство.
Всички информации ще бъдат специално подбрани с оглед специфичната аудитория на сайта – бизнес организации и фирми, административни структури, партньорски организации, медии и др.
В специално създадената за целта рубрика „Диалог с бизнеса” ще бъдат публикувани проекти на нормативни документи, по които заинтересованите лица и организации ще имат възможност да дават мнения и предложения. Обобщените позиции ще бъдат отстоявани от БСК пред компетентните държавни органи.
Сайтът разполага с богата видео- и фотогалерия, анализи, становища и новини от БСК и нейни партньорски организации от последните 7 години.
Повече...
 

Търсене