МУЛТИПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ ООД

“МУЛТИПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ” ООД
  Предмет на дейност:

  • Направление софтуер: Проектиране и разработка на софтуерни програми в областта на: Автоматизираните системи; Управлението; Обработката на образи; Мултипроцесорното управление; Бази данни; Мрежовите комуникации; Геофизическите приложения; Обработката на сигнали; Обработката на радарна информация.
  • Използвани инструменти и езици за програмиране: C/C++; Pascal; FORTRAN; Assemblers; Oracle; SQL,PL/SQL; Informix;Lex, yacc, Photon Application Builder; Delphi; Java Builder; X Windows;MS Access; CLIPS и др.
  • Направление хардуер: Проектиране и разработка на мултипроцесорни и високопроизводителни системи; Устройства за компресиране на звук и образ; Кодиращи устройства в реално време; Модеми;Цифрови електромери и системи за дистанционно отчитане на електроенергия, комбинирани и специализирани устройства.

  Продукти:

  • Високопроизводителни мултипроцесорни системи; RAID системи; Електронни електромери и системи за тяхното отдалечено отчитане; Преносими терминали; Модеми; Системен и приложен софтуер за матрични процесори; Софтуер за обработка на радарна информация и изработване на статистически отчети и др.

Сертификат за качество: ISO9001
Адрес:
  1784 София, ул. “Михаил Тенев” 12
  Тел.: 02/4911811, 
  Факс: 02/4911859
  Е-mail: mps@mps.bg
  https://www.mps.bg
Ръководство: инж. Пламен Панайотов Даскалов, Управител
Основана: 1990г.   ЕИК 010700360 КИД 62
Персонал: 65

 

Търсене