МУЛТИКОМ ООД

“МУЛТИКОМ” ООД
Предмет на дейност:

  • Продажба на компютърна техника и офис оборудване.
  • Асемблиране на персонални компютри и компютърни системи.
  • Изграждане на мрежи.
  • Сервиз на офис техника.
  • Разработване на приложен софтуер.
  • Интернет достъп и услуги.
  • Обучение на сервизни специалисти.
  • Inter Connect - call back услуги.
  • Надписване на клавиатури-БДС,ГОСТ,FR,DE и др.

Сертификат за качество: EN ISO 9001:2000
Адрес:
Главен офис: 1000 София, ул. “Цар Симеон” 57
Тел.: 02/ 9835969,
Факс: 02/9835297
Офис:
1335 София, ж.к. “Люлин”, бл.123-Д, Тел.: 02/925 0092
Е-mail: multicom@multicom.bg
  https://www.multicom.bg
Ръководство: инж. Румен Петров Софков, Управител
Основана: 1990г.   ЕИК 831217458 КИД 62
Персонал: 23

 

Търсене