КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ОТ Института за управление на програми и проекти(ИУПП),София

КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА, ОБУЧЕНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ФИРМИТЕ

Ако имате необходимост от помощ за:
· подготовка, кандидатстване и управление на проекти по програми на ЕС и други донорски институции;
· разработване на бизнес планове и маркетингови стратегии;
· анализ, разработване, внедряване и адаптиране на системи за управление;
· обучение и повишаване на квалификацията и преквалификация на човешките ресурси и др.

обърнете се към специалистите от Института за управление на програми и проекти(ИУПП)-София, член на ББКЕПИ.Повече

 

Търсене