Конституционният съд призна на БТПП правото да представлява интересите на своите членове в НСТС

Членовете на най-старата (117 години) доброволна организация на българския бизнес са удовлетворени от факта, че съдиите обявяват за противоконституционно изискването работодателски организации, на които са предоставени функции със закон, да не могат да участват в социалния диалог. Повече...

Търсене