ХИБРИДНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА (ХМЕ) АД

 “ХИБРИДНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА (ХМЕ)” АД
  Предмет на дейност:

  • Микроелектроника – проектиране, моделиране и тестване на свръхголеми интегрални схеми. 
  • Проектиране и производство на хибридни интегрални схеми. 
  • Проектиране, асемблиране и тестване на печатни платки със SMD монтаж.
  • Организиране и управление на високотехнологични инкубатори и паркове.

 Адрес:
  1113 София, 
  ул. “Райко Алексиев” 46Б,
  Тел.: 02/8736254
  Факс: 02/9719022 
  E-mail: kamen@hic.bg
  https://www.hic.bg
  Ръководство:Maртина Иванова Вълчева-Фильова, Президент.
  Kръстин Батев, Изпълнителен директор.
  Основана: 1998г.   ЕИК 121666113 КИД 26.1
  Персонал: 16

 

Търсене