Jolicloud пусна общодостъпна предварителна версия на програмната си платформа Jolicloud Express, предназначена за нетбуци

Jolicloud пусна общодостъпна предварителна версия на програмната си платформа Jolicloud Express, предназначена за нетбуци. Новата операционна система е Linux-базирана и може да бъде инсталирана непосредстевено от Windows, без това да унищожи съществуващата ОС. Jolicloud Express е предназначена преди всичко за работа с „облачни" услуги и уеб-приложения, като Gmail, Google Docs, Facebook и Twitter. Персоналните данни могат да се пазят на сървъри в Мрежата, което намалява изискванията към големината на твърдия диск. Jolicloud Express също така позволява локален старт на традиционни Linux-приложения.Повече...

 

Търсене