Jolicloud Express: нова операционна система за нетбуци.Тя е общодостъпна предварителна версия, Linux-базирана и работи с „облачни" услуги

 Jolicloud пусна общодостъпна предварителна версия на програмната си платформа Jolicloud Express, предназначена за нетбуци. Новата операционна система е Linux-базирана и може да бъде инсталирана непосредстевено от Windows, без това да унищожи съществуващата ОС. Jolicloud Express е предназначена преди всичко за работа с „облачни" услуги и уеб-приложения, като Gmail, Google Docs, Facebook и Twitter. Персоналните данни могат да се пазят на сървъри в Мрежата, което намалява изискванията към големината на твърдия диск. Jolicloud Express също така позволява локален старт на традиционни Linux-приложения.Повече...

 

Търсене