Европейската Комисия и европейската промишленост обединяват усилията си за изграждане на интернет на бъдещето

Европейската комисия даде началото на първата фаза от публично-частно партньорство за интернет на бъдещето (ПЧП-ИБ) на стойност 600 млн. EUR. Партньорството ще е в подкрепа на иновациите в Европа и ще спомага за това предприятия и правителства да разработват базирани на интернет решения, позволяващи да се управлява експоненциалното нарастване на данните, достъпни онлайн. Европейската комисия предоставя финансиране от 300 млн. EUR за 5 години, а европейските научноизследователски организации, публичният сектор и промишлеността се ангажират за посоченото ПЧП с насрещно финансиране в същия размер. 
Трафикът на данни в интернет нараства с 60% всяка година. Ние вече разчитаме на интернет за осигуряването на много основни услуги. Новите услуги в областта на мобилността, енергоспестяването, здравеопазването и управлението ще стимулират разработването на нови приложения, които все още дори не си представяме.
За да се възползва от тази възможност и да гарантира бъдещата конкурентоспособност на Европа, Европейската комисия се ангажира в ПЧП-ИБ, което ще се занимае с редица ключови предизвикателства, спъващи в момента развитието на интернет в Европа.
На 3 май 2011 г. 152 водещи организации от 23 държави се ангажираха да използват това партньорство за изграждане на европейския интернет на бъдещето.Повече... 

Търсене