Европейската Комисия публикува eYouGuide — онлайн наръчник с практически съвети относно дигиталните права на потребителите съгласно законодателството на ЕС.

Европейската Комисия публикува eYouGuide — онлайн наръчник с практически съвети относно дигиталните права на потребителите съгласно законодателството на ЕС. В този наръчник, който е подготвен в отговор на призива на Европейския парламент от 2007 г., се разглеждат въпроси, свързани с потребителите, като например правата им по отношение на техните доставчици на широколентов Интернет, електронното пазаруване, свалянето на музика и защитата на личните данни онлайн, особено в сайтове на социални мрежи.  Повече...

Търсене